Το Εργαστήριο Συγκρουσιακής Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας ιδρύθηκε με την από 7.4.2015 απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1722/18.8.2015), και αποτελεί μετεξέλιξη του «Κύκλου Συγκρουσιακής Πολιτικής», διεπιστημονικού δικτύου σε λειτουργία ήδη από το 2008. Το Εργαστήριο συνεργάζεται στενά με την Ομάδα Εργασίας Contentious Politics and Social Movements της Committee on Political Sociology, μέλους της Διεθνούς Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (IPSA) και της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ISA), και αποσκοπεί στην κάλυψη –σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο– διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Παντείου σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου: τη μελέτη της συγκρουσιακής πολιτικής, των συλλογικών δράσεων και των κοινωνικών κινημάτων. Στους στόχους του συγκαταλέγονται επίσης: ο σχεδιασμός προωθημένων διδακτικών μορφών, όπως εντατικά σεμινάρια (workshops) και θερινοί κύκλοι μαθημάτων με τη συμμετοχή συναδέλφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό· η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με τους δικούς του · η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, εκδόσεων και η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 (Α ́ 53).

Για περισσότερες πληροφορίες: Σεραφείμ Ι. Σεφεριάδης (ssefer@panteion.gr)


__________________________________________________________________________
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 2016-2017
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Νέο Κτήριο, 2ος όροφος, Αίθουσα Β2, 7.00 μμ.


Εισήγηση
Σχολιασμός
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
8
Σ. Ιωαννίδης
Σ. Ι. Σεφεριάδης
22
Σ. Ι. Σεφεριάδης
Λ. Κοτρωνάκη
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
13
Γ. Κουζής
Α. Δεδουσόπουλος
20
M. Diani
Σ. Ι. Σεφεριάδης
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
10
Κ. Ρούσσος
Κ. Κωστόπουλος
17
Α. Λουκάκης
Β. Ξηρόπητα
24
L. Kotronaki
Μ. Σημίτη
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
7
Δ. Μπίρη
Β. Ξηρόπητα
14
Β. Ξηρόπητα
Σ. Ιωαννίδης
21ΜΑΡΤΙΟΣ
7
Κ. Πετράκος
Σ. Ι. Σεφεριάδης
14
Χ. Μαλαμίδης
Κ. Κωστόπουλος
Δευτέρα
 20
Ν. Σερντεδάκις
Λ. Κοτρωνάκη
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
4
Α. Δεδουσόπουλος
Γ. Κουζής
25
Μεταξύ θεωρίας και πράξης: συζητώντας για την προσφυγική κρίση και την περιπτωση της Λέσβου
Α. Αφουξενίδης
Μ. Σημίτη
ΜΑΙΟΣ
9
Έννοια, προϋποθέσεις και διαχείριση του LEXIT (έξοδος από την Ευρωζώνη με πρωτοβουλία της Αριστεράς)
Σ. Τομπάζος
Α. Δεδουσόπουλος
16
Εικονογραφώντας τη διαμαρτυρία: μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στην οπτική διάσταση των κοινωνικών κινημάτων
Α. Ευαγγελινίδης
Β. Ξηρόπητα
30
Η ανάδειξη των Νέων Κοινωνικών Κινημάτων στη Δυτική Ευρώπη (1960 -1980)
Μ. Σημίτη
Λ. Κοτρωνάκη
ΙΟΥΝΙΟΣ
6
Η κατάσταση εξαίρεσης ως υπόδειγμα διακυβέρνησης-εξαίρεση και κανονικότητα στην ελληνική κρίση
Χ. Μιάμης
Β. Μπάδας
20
Πολιτικός λόγος και νοηματική πλαισίωση δράσης: η περίπτωση της Α/Κ Αθήνας
Κ. Κωστόπουλος
Α. Ευαγγελινίδης


__________________________________________________________________________

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ


CONTENTIOUS POLITICS, SOCIAL MOVEMENTS _A Committee on Political Sociology Working Group
Emergent supranational —‘multi-level’— governance structures, dense multipurpose transnational networks, and fading territoriality (even when contradicted by resurgent localism) combine to transform the environment within which contemporary collective action is undertaken. In the early 21stcentury, and contrary to what used to be the case only a few years ago, contentious claims and discourse (or framings) are transmissible almost instantaneously. Assessment of these developments, however, raises more questions than answers. Although categorical (and mutually contradictory —glowing or gloomy) verdicts are in no short supply, most scholars approach the new environment as a puzzle (περισσότερα...)


__________________________________________________________________________


ΕΚΔΟΣΕΙΣ

VIOLENT PROTEST, CONTENTIOUS POLITICS, AND THE NEOLIBERAL STATE

Edited by Seraphim Seferiades, Panteion University, Greece and Hank Johnston, San Diego State University, USA
Series : The Mobilization Series on Social Movements, Protest, and Culture

This volume of cutting-edge research comparatively analyzes violent protest and rioting, furthering our understanding of this increasingly prevalent form of claim making. Hank Johnston and Seraphim Seferiades bring together internationally recognized experts in the field of protest studies and contentious politics to analyze the causes and trajectories of violence as a protest tactic. Crossnational comparisons from North America, Britain, France, Germany, Greece, Iran, Thailand, and elsewhere contribute to the volume's theoretical elaboration, while several case studies add depth to the discussion. This title will be of key importance to scholars across the social sciences, including sociology, political science, geography and criminology. Johnston and Seferiades's exciting book is a significant contribution to the study of rioting and violent protest in the contemporary neoliberal state.
Contents: Preface; Section I Theoretical Perspectives: The dynamics of violent protest: emotions, repression and disruptive deficit, Seraphim Seferiades and Hank Johnston; Protest movements and violence, Frances Fox Piven; The outcomes of political violence: ethical, theoretical, and methodological challenges, Lorenzo Bosi and Marco Guigni; Age cohorts, cognition, and collective violence, Hank Johnston. Section II Regional Perspectives: France, Germany, and United Kingdom: Political violence in Germany: trends and exploration of causes, Dieter Rucht; The 'unusual suspects': radical repertoires in consensual settings, Mario Diani; The riots: a dynamic view, Donatella della Porta and Bernard Gbikpi. Section III Comparative Perspectives: Protest and repression in democracies and autocracies: Europe, Iran, Thailand, and the Middle East 2010–2011, Jack A. Goldstone; Contemporary French and British urban riots: an exploration of the underlying political dimensions, David Waddington and Mike King; The volatility of urban riots, Marilena Simiti. Section IV The Greek December, 2008: The Greek December, 2008, Hank Johnston and Seraphim Seferiades; Along the pathways of rage: the space-time of an uprising, Loukia Kotronaki and Seraphim Seferiades; Radical minorities, a decade of contention and the Greek December 2008, Nikos Lountos; Bibliography; Index (Περισσότερα)

- - - - - -

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Donatella DellaPorta, Mario Diani (Πρόλογος,Επιμέλεια ΣΙΣεφεριάδης)

Εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες, η έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες έχει καταστήσει σαφές πως η αποκλειστικά θεσμική πρόσληψη του πολιτικού (της πολιτικής απλώς ως κυβερνάν) είναι ελλιπής και ατελέσφορη. Προϋπόθεση για μια σφαιρική −στερεοσκοπική− κατανόηση του πολιτικού φαινομένου είναι η συστηματική συμπερίληψη και της άλλης βασικής του διάστασης, της πολιτικής ως αγώνα. Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένα τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας πολιτικής και κοινωνικής συγκυρίας, η σειρά Συγκρουσιακή Πολιτική, που ο τόμος αυτός εγκαινιάζει, σηματοδοτεί σταθμό. Το βιβλίο αυτό αποτυπώνει γλαφυρά όλα τα δυναμικά στοιχεία της συγκρουσιακής θέασης της πολιτικής − με έμφαση τόσο στους μεταβαλλόμενους θεσμικούς μηχανισμούς όσο και στις συνθήκες που διέπουν την πολιτική των οργανωμένων δρώντων. Εστία αποτελούν τα κοινωνικά κινήματα, συλλογικότητες που, κατά τους συγγραφείς, συγκροτούνται αντιπαραθετικά προς τις υφιστάμενες θεσμικές κανονικότητες.
Αναλύοντας την εμπειρία πλειάδας κινηματικών συλλογικοτήτων (κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, φεμινιστικό και εργατικό κίνημα, μειονοτικά κινήματα κ.λπ.), οι della Porta και Diani επιχειρούν μια κριτική ανάλυση των σημαντικότερων ζητημάτων που συνδέονται με τη συλλογική δράση στις σύγχρονες κοινωνίες. Πρόκειται για μια ενημερωμένη και εύληπτη εισαγωγή στη θεωρία των κοινωνικών κινημάτων, που χαρτογραφεί τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο της συγκρουσιακής πολιτικής.
Απευθύνεται σε φοιτητές και ερευνητές των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, σε κάθε ενημερωμένο πολίτη -στους ίδιους τους συμμετέχοντες στα κοινωνικά κινήματα, στους ακτιβιστές, σε όσους εμπλέκονται στη συλλογική δράση. (Περισσότερα)

__________________________________________________________________________